Καλωσόρισμα της Διευθύντριας

Αποστολή του σχολείου μας είναι να υπηρετήσει τις φυσικές, μορφωτικές, κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών του που διανύουν μια κρίσιμη περίοδο ζωής καθώς περνούν από την παιδικότητα στην ενηλικίωση,  παρέχοντάς τους μια ποικιλία εκπαιδευτικών, κοινωνικών, δημιουργικών και πολιτιστικών ευκαιριών, ώστε να επεκτείνουν τα όρια του κόσμου τους σε ένα ασφαλές υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου προωθείται η κατάκτηση της γνώσης και η ομαλή κοινωνικοποίηση.

Διαβαστε περισσότερα...

Πραγματοποιήθηκε η 1η προγραμματισμένη μετακίνηση-επιμόρφωση της κας Ε. Λιάκα και της κας Ε. Μπέγκου σε δομημένο σεμινάριο με τίτλο «CREATIVE METHODS IN SPECIAL NEEDS EDUCATION» στη Βαρκελώνη Ισπανίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας προσωπικού Erasmus+ ΚΑ1 του σχολείου μας, με κωδικό αριθμό 2017-1-EL01-KA101-035659 και τίτλο «Σχέδιο βελτίωσης δεξιοτήτων για την υποστήριξη μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες : εκπαιδευτικό παιχνίδι, χρήση ΤΠΕ και σύγχρονες προσεγγίσεις συνεκπαίδευσης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας».

Σε αυτο το σεμινάριο οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί του σχολείου μας ενίσχυσαν το θεωρητικό τους υπόβαθρο, ώστε να ανιχνεύουν καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών με ΕΕΑ, να τους βοηθούν στον προσδιορισμό και την επίτευξη των στόχων τους και να συμβάλλουν στην ενσωμάτωσή τους στην τάξη, κατανοώντας τη διαφορετικότητα, τις δυσκολίες, τα όρια και τις δυνατότητές τους.

Ακόμα οι μετέχοντες καθηγητές εκπαιδεύτηκαν ώστε να ενισχύουν τις επικοινωνιακές/συνεργατικές δεξιότητες, την κριτική και δημιουργική σκέψη, τη θετική ψυχολογία και την αυτοεκτίμησή των μαθητών με ΕΕΑ.Εξασκήθηκαν στην επιτυχή εφαρμογή δημιουργικών διδακτικών προσεγγίσεων, κατανόησαν τη σημασία και τους μηχανισμούς της δημιουργίας δραστηριοτήτων με βάση το παιχνίδι στην καθημερινή μαθησιακή πρακτική, εστίασαν σε μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις (task based learning, problem based learning), εμπέδωσαν τις δυνατότητες των τεχνικών της Προσομοίωσης και του Παιχνιδιού Ρόλων και συνεργάστηκαν με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους στην ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας με ανάλογη θεματική.

28276395 10211240406671325 6103074665120812804 n

πτυχία

βεβαίωση παρακολούθησης Μπέγκου

 βεβαίωση παρακολούθησης Λιάκα