Καλωσόρισμα της Διευθύντριας

Αποστολή του σχολείου μας είναι να υπηρετήσει τις φυσικές, μορφωτικές, κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών του που διανύουν μια κρίσιμη περίοδο ζωής καθώς περνούν από την παιδικότητα στην ενηλικίωση,  παρέχοντάς τους μια ποικιλία εκπαιδευτικών, κοινωνικών, δημιουργικών και πολιτιστικών ευκαιριών, ώστε να επεκτείνουν τα όρια του κόσμου τους σε ένα ασφαλές υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου προωθείται η κατάκτηση της γνώσης και η ομαλή κοινωνικοποίηση.

Διαβαστε περισσότερα...

Πραγματοποιήθηκε η 2η ενδοσχολική επιμόρφωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA1 που πραγματοποιείται από σχολείο μας τη διετία 2017-2019. Η επιμόρφωση αφορούσε το 2ο προγραμματισμένο σεμινάριο του σχεδίου μας, με τίτλο "Technology Tools for Teaching Students with Dyslexia and other Special Needs", από τον πιστοποιημένο φορέα Training Malta. Ο σύλλογος καθηγητών ενημερώθηκε από τους καθηγητές του σχολείου μας κ. Χ. Κωσταρή και κ. Κ. Μάμμο σχετικά με σημαντικές τεχνικές διδασκαλίας και διαχείρισης των παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες αλλά και σχετικά με εργαλεία νέων τεχνολογιών που βοηθούν ειδικότερα τους μαθητές αυτούς.
Παραθέτουμε στη διάθεση των συναδέλφων εκπαιδευτικών αλλά και των ενδιαφερομένων γονέων:
-Ιστοσελίδες με οδηγίες και εκπαιδευτικό υλικό με εξειδικευμένα στοιχεία και προσανατολισμό για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:
www.do2learn.com
www.understood.org
www.oercommons.org
www.tes.com
-Εκπαιδευτικά εργαλεία νέων τεχνολογιών:
edpuzzle.com για τον εμπλουτισμό των βίντεο
www.goconqr.com για εύκολη δημιουργία flash cαrds
www.canva.com για τη δημιουργία σχεδίων, μπροσούρων
www.plickers.com για τη δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών ερωτήσεων
IMG 2427
IMG 2429
IMG 2431
IMG 2433