Καλωσόρισμα της Διευθύντριας

Αποστολή του σχολείου μας είναι να υπηρετήσει τις φυσικές, μορφωτικές, κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών του που διανύουν μια κρίσιμη περίοδο ζωής καθώς περνούν από την παιδικότητα στην ενηλικίωση,  παρέχοντάς τους μια ποικιλία εκπαιδευτικών, κοινωνικών, δημιουργικών και πολιτιστικών ευκαιριών, ώστε να επεκτείνουν τα όρια του κόσμου τους σε ένα ασφαλές υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου προωθείται η κατάκτηση της γνώσης και η ομαλή κοινωνικοποίηση.

Διαβαστε περισσότερα...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε πως κατά το διάστημα της επαναλειτουργίας των σχολείων οι μαθητές μας θα χωριστούν σε δύο ομάδες, την ΟΜΑΔΑ Α - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (το πρώτο 1/2 των μαθητών του καταλόγου του τμήματός τους) και την ΟΜΑΔΑ Β - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (το δεύτερο ½ των μαθητών του καταλόγου του τμήματός τους), σύμφωνα με τον χωρισμό τους στα μαθήματα Πληροφορικής και Τεχνολογίας. Την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας του σχολείου μας (από Δευτέρα 18/5/2020 έως Παρασκευή 22/5/20), τις ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή θα προσέλθουν μόνο οι μαθητές της Α΄ ομάδας και Τρίτη – Πέμπτη μόνο οι μαθητές της Β΄ ομάδας. Την εβδομάδα που θα ακολουθήσει (25-29/5/20) οι ημέρες προσέλευσης των ομάδων θα αντιστραφούν. Οι παραπάνω ομάδες των μαθητών και η αντιστροφή των ημερών προσέλευσης θα συνεχιστεί μέχρι το πέρας του σχολικού έτους.